Mikä ihmeen RYL?

Rakentamisen laadun standardoimiseksi laadittu RYL, Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset, on alan ammattilaistenkin kesken huonosti tunnettu, ajoittain yksisarvisen myyttisyystasoilla liikkuva otus. Mistä on kysymys, mitä hyötyä siitä on ja mistä se on saatavilla?

Erilaiset odotukset

Kuten edellisessä tekstissä käytiin läpi, kokemukseni mukaan rakentamista koskevat riidat johtuvat pääsääntöisesti rahasta. Rahasta riiteleminen on helpohkosti, varsinkin yksinkertaisissa urakoissa, väistettävissä huolellisesti laaditulla kirjallisella sopimuksella. Mutta entä jos riitaa tuleekin rakentamisen laadusta?

Me Runtussa olemme erikoistuneet kokonaisvaltaisiin huoneistoremontteihin, mikä tarkoittaa sitä, että työskentelemme pääasiassa joko ihmisten nykyisissä tai tulevissa kodeissa. Jokainen ihminen pitää kotiaan eri arvossa, mutta lähtökohtaisesti kallista remonttia kotiin tilatessa jokainen odottaa lopputulokselta pelkkää priimaa. Eri ihmisille tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa täysin eri asioita.

Vaatii tarkkaa ihmistuntemusta, jotta puolen tunnin tai tunnin kustannusarviokäynnin perusteella pystyisi arvioimaan, mille tasolle juuri tämä asiakas kotinsa haluaa. Jos rakennusurakasta on jo laadittu tarjous, ja asiakkaan vaatimustaso ylittää urakan laskennassa käytetyn, ollaan jo myöhässä. Joko asiakkaan pitäisi laskea vaatimustasoaan tai urakoitsijan nostaa hintaa. Tässä kohtaa tilanteesta on enää vaikea kävellä ulos ilman riitaa.

Perusteet

Jotta voitaisiin puhua laatuvaatimuksista, täytyy ensin asettaa standardi, johon verrata. Rakennusalalla tätä varten on kehitetty RYL, rakennusalan yleiset laatuvaatimukset, josta on helppo tarkistaa rakentamisen laadun minimitaso. RYL:in määräykset koskevat lähinnä uudisrakentamista, mutta sen osia voidaan soveltaa myös korjausrakentamisessa. Alan urakoitsijoista RYL:in olemassaolosta kuitenkin tietää häkellyttävän harva, sen sisällöstä puhumattakaan.

RYL:in ideana on käytännössä määritellä työn tekninen ja visuaalinen laatu. Rakennushankkeen projektisuunnitelmaa laadittaessa voidaan RYL:in vaatimukset saattaa voimaan viittaamalla siihen sopimusteksteissä. Näin laatutaso tulee määriteltyä etukäteen ja sekä urakoitsija että tilaaja ovat siitä yhtä mieltä, ja ikäviltä riitatilanteilta voidaan välttyä. RYL:in noudattaminen suojelee siis sekä tilaajaa että urakoitsijaa.

Pienissä projekteissa RYL:in käyttäminen ja siihen viittaaminen voi tuntua yliampuvalta, ja usein sitä onkin, jonka vuoksi meilläkään ei urakkasopimuksissa lähtökohtaisesti viitata RYL:iin. RYL on kuitenkin meilläkin tekemisen laatutason pohjana, joskin useimmat suoritteet pyritään viimeistelemään selvästi vaatimusten minimitason yläpuolelle.

Käytännön tasolla RYL on kirjasarja, joka koostuu eri osa-alueista: SisäRYL, MaalausRYL, RunkoRYL, MaaRYL, KorjausRYL jne. Näissä oppaissa on erittäin tarkat kuvaukset eri laatutasoista kullakin alueella, ja niiden kustantamisesta vastaa Rakennustieto Oy. Kirjat ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa e-kirjoina. Esimerkiksi SisäRYL:issä käydään läpi kohta kohdalta rakennuksen sisäpintojen verhous- ja päällystystyöt, kiintokalustaminen sekä muut sisäpuolen ei-kantavat rakennusosat. Kirjassa määritellään siis yksityiskohtaisesti kaikki materiaaleista eri työvaiheiden laatuvaatimuksiin oli kyseessä sitten saranoiden kiinnittäminen tai kylpyhuoneen vedeneristäminen.

RYL käytännössä

Kuten sanottua, RYL:in noudattaminen suojelee sekä urakoitsijaa että tilaajaa. Kun urakoitsijalle on määritelty tietty minimitaso, tilaaja voi luottaa siihen, ettei missään projektin vaiheessa oikaista. Samalla myös urakoitsija voi luottaa siihen, että asiakkaan kanssa sovittu laatutaso pitää, sillä se on tarkkaan urakkasopimuksessa määritelty.

Kuten tapoihin kuuluu, jatketaan keskustelua Facebookin puolella.Liity postituslistalle

* pakollinen tieto
Tietojen käyttölupa *